Úvod Aktuality Důležitá upozornění

Důležitá upozornění

Důležitá upozornění

21. březen 2023

Seznamte se prosím s důležitými informacemi.

Máte vlastní studnu?

Dovolujeme si Vás upozornit, že dle ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, NESMÍ být potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně přípojky a na ně napojené vnitřní rozvody vody propojeny s vodovodním potrubím z jiného zdroje (např. studnami, vrty, lokálními zdroji vody atp.).

Při propojení přípojky z veřejného vodovodu s potrubím přivádějícím vodu z jiného zdroje, může dojít ke kontaminaci pitné vody ve veřejném vodovodu a Vy tímto můžete způsobit obecné ohrožení! Kromě tohoto trestného činu se dopouštíte i přestupku, za nějž může být uložena pokuta až do výše 100.000 Kč.

 

Napouštění bazénů

S teplým počasím přichází i doba napouštění zahradních bazénů. Při nedodržení několika zásad však dochází k problémům, jelikož vodovodní síť není primárně určena k takto velkým a rychlým odběrům, ke kterým při napouštění bazénů dochází. 

Jak tedy postupovat při napouštění bazénu? 

V ideálním případě je nejlepší objednat si cisternu s pitnou vodou. Objednávku lze provést přes email info@vosrok.cz.

Pokud budete napouštět bazén z veřejného vodovodu, je nutné dodržet pár pravidel:

  • volba správného času – ideálně v nočních hodinách od 21 hod. do 5 hod. ve všední dny,
  • s napouštěním bazénu začít ideálně před příchodem prvních teplých dní,
  • bazén napouštět pomalu tzv. napůl kohoutku, nebude tak docházet k poklesu tlaku ve vodovodní síti a k uvolňování sedimentů, které následně způsobují zakalení vody (celkové zhoršení kvality) a to nejen přímo u odběratele napouštějící bazén, ale i u sousedních odběratelů.

 

Chraňte své vodoměry před mrazem

Tak apelují na majitele nemovitostí pracovníci Vodohospodářské společnosti Rokycany,s.r.o.

Jejich zkušenosti z uplynulých let totiž ukazují, že v tomto období nejčastěji zamrzají vodoměry v neobydlených či rekreačních objektech. Zaskočeni tak mohou být nejen majitelé rodinných a obytných domů, ale i zahrádkáři či rekreanti, kteří často nacházejí svůj vodoměr poškozený v době, kdy mrazy již odezněly.

"Neplaťte zbytečně za chladné počasí a mráz a zkontrolujte zateplení svých vodoměrů," apeluje na veřejnost mluvčí VOSROKU.
"Nepříjemné překvapení v podobě zamrzlého, prasklého či jinak poškozeného vodoměru vlivem počasí může zaskočit  v prvních mrazivých dnech letošního roku řadu zákazníků stejně jako v roce  loňském. 
Největším nepřítelem vodoměrů a potrubních systémů náhlé změny počasí a hlavně silný, déle trvající mráz.. Vzhledem k nadcházejícímu období  se dá předpokládat nárůst počtu poruch na potrubí, neboť v tomto období se mráz dostává postupně i do hloubek, kde je potrubí umístěno. Větší výskyt poruch vodohospodáři každý rok zaznamenávají zejména v době, kdy mrazy povolí. "Za ochranu vodoměru si však odpovídá každý sám a náklady na výměnu vodoměru či zprovoznění zamrzlé přípojky se mohou vyšplhat na několik tisíc korun,".

Rady odborníků:
- Pokud máte vodoměr umístěn venku, v šachtě, přesvědčte se, že je dobře uzavřena. Poklop šachty by měl být přikryt tepelnou izolací. K zateplení vodoměrů nejsou vhodné materiály, které vlhnou.
- Chránit se musí i vodoměr, který je uvnitř domu. V případě, že je vodoměr vystaven nižším teplotám, je důležité obalit jej izolačním materiálem. Stejně tak zateplete i potrubí.
- Chodbu obytného domu, sklep či jinou místnost, ve které je vodoměr umístěn, uzavřete a zajistěte tak, aby se tam nedostal chladný vzduch zvenčí.

 

Pozor na falešné zaměstnance vodáren

Z preventivních důvodů si pojďme připomenout, že bohužel čas od času dochází ke zneužití důvěry zejména starších osob „falešnými odečítači,“ kteří se pod záminkou odečtu nebo vrácení peněz vloudí do domácností a svou oběť v nestřeženém okamžiku okradou. 

Proto je důležité, aby se zaměstnanec na vyžádání prokázal průkazem zaměstnance Vodohospodářské společnosti Rokycany s.r.o.  o velikosti běžné čipové karty s názvem společnosti, jménem zaměstnance, osobním číslem a fotografií. Průkaz musí mít všechny výše uvedené náležitosti, jinak se nejedná o pracovní průkaz našeho zaměstnance. V případě jakýchkoliv nejasností si lze informace o zaměstnancích společnosti ověřit na zákaznické lince 601 279 279.

Pokud budete „falešným odečítačem“ navštívení, rozhodně ho nepouštějte do bytu či domu a vše nahlaste na policii ČR. 

Těmto nepříjemným situacím pomáhá předejít služba SMS info, po jejíž aktivaci Vám budou chodit SMS s informacemi o termínech plánovaných odečtů.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody