Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o.

Zákaznický portál

Aktuality

Cena vody 2023

Ceny vodného a stočného na rok 2023, pro regiony provozované Vodohospodářskou společností Rokycany, s.r.o.

Omezený provoz zákaznického centra

Probíhá rekonstrukce budovy

Volná pracovní místa

Přijmeme obsluhu na ČOV Rokycany

Elektronická žádost o poskytnutí vyjádření

k sítím, k podmínkám pro zřízení přípojky, k projektové dokumentaci

Změna dlouhodobého srážkového normálu

Vodohospodářská společnost Rokycany upozorňuje, že na základě Vyhlášky č. 428/2001 Sb. dochází od 1. 1. 2022 ke změně dlouhodobého srážkového normálu použitého k výpočtu množství srážkových vod.

Více

Havárie

  • Přehled řešených havárií / Oznámení havárie

Více

Plánované výluky

  • Mapa plánovaných výluk

Více

Omezený provoz zákaznického centra

Probíhá rekonstrukce budovy

Elektronická žádost o poskytnutí vyjádření

k sítím, k podmínkám pro zřízení přípojky, k projektové dokumentaci

Chraňte vodoměry a přípojky před mrazy

Chraňte vodoměry a přípojky před mrazy

Nenechte se zaskočit ani v letošní zimě mrazy a zkontrolujte si, zda máte řádně chráněny vodovodní …

Pozor na falešné zaměstnance vodáren

Vyzýváme zejména starší zákazníky k obezřetnosti, množí se případy podvodníků, kteří se vydávají za…

Důležité upozornění

Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje.