Úvod Služby Provádění projektové a inženýrské činnosti

Provádění projektové a inženýrské činnosti

Provádění projektové a inženýrské činnosti.

Na základě Živnostenského listu vydaného podle čl. III, bod 3, zákona č. 286/1995 Sb. má Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o. oprávnění k projektové činnosti.

kontakt: Ing. Jan Novák
tel.: 602 524 339
e-mail: Jan.Novak@vosrok.cz

 

VODÁRENSTVÍ

 • jímání povrchové a podzemní vody
 • čerpací stanice
 • vodojemy
 • skupinové vodovody
 • vodovodní rozvodné sítě
 • hydraulické modely
 • sanace a rekonstrukce vodovodních sítí
 • bezvýkopové technologie
 • provozní řády vodárenských systémů
 • pasporty vodárenských systém
 • zajištění veškeré inženýrské činnosti v rámci jednotlivých stupňů projektové přípravy 

STOKOVÁNÍ

 • technologie čištění odpadních vod
 • komunální čistírny odpadních vod - navrhování, modernizace, rekonstrukce
 • diagnostika a posouzení účinnosti ČOV
 • provozní a kanalizační  řády čistíren odpadních vod a stokových systémů
 • stoky a stokové sítě gravitační, tlakové systém
 • čerpání odpadní vody
 • odlehčovací komory a posouzení vlivu na recipient
 • sanace a rekonstrukce stokových sít
 • pasporty stokových sít
 • zajištění veškeré inženýrské činnosti v rámci jednotlivých stupňů projektové přípravy

Máte zájem o další informace nebo odeslat poptávku, klikněte zde a napište nám.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody