Úvod Aktuality Závažné havárie vody

Závažné havárie vody

Aktuální závažné poruchy : 

Poruchy v mapách

Nejjednodušším způsobem, jak zjistit poruchu na vodohospodářské infrastruktuře ve vašem okolí a zobrazení všech aktuálních poruch a havárií je využití interaktivní aplikace  Mapa havárií.

 

 Pro přesné zobrazení je potřeba používat aplikaci Internet Explorer verze 9 a vyšší nebo prohlížeč Chrome. V případě použití starší verze je pro zobrazení konkrétních informací k dané poruše nutné zvětšení mapy na měřítko minimálně 1 : 27000. Mapa zobrazuje veškeré poruchy a havárie ve skupině Veolia Voda a je potřeba přesně vybrat zájmovou lokalitu pohybem v mapě.   

Aktuální informace:  
Podrobné informace o aktuálních haváriích a poruchách v mapách
 

V případě nefunkčnosti odkazu prosím zešlete informaci o nefunčnosti s popisem na naší e-mailovou adresu info@vosrok.cz. Uděláme maximum pro odstranění problému, aby informace byli přístupné Vám, našim zákazníkům. Děkujeme
 

Důležité informace k právě probíhající poruchám a haváriím:

Z důvodu provozní potřebou vyvolané odstávky na vodovodním zařízení bude v uvedené lokalitě přerušena dodávka pitné vody. Práce na odstranění havárie budou prováděny v uvedené časy. Po ukončení prací by mělo dojít k opětovnému uvedení do provozu a obnovení dodávek pitné vody. Ačkoliv naši pracovníci budou nepřetržitě odkalovat, může dojít k průniku zakalené vody až ke koncovým odběratelům. Za tyto možné komplikace se omlouváme.

Náhradní zásobování je zajištěno cisternou s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.

Za případné komplikace se omlouváme a děkujeme za trpělivost a pochopení.

 
Uděláme vše pro to, aby byla porucha odstraněna v co nejkratším možném čase. 

 

V současné době nemáme hlášeny žádné závažné  poruchy a havárie. Je však možné, že je prováděna dlouhodobě plánovaná odstávka informace zde

Plánované odstávky

Důležité doplňující informace  platné ke všem poruchám a haváriím 

Z důvodu manipulací na síti může dojít dočasně k zakalení vody po najetí. Toto bude odtraněno našimi pracovníky a odkalením sítě. Přesto na tuto možnost upozorňujeme.
Náhradní zásobování bude zajištěno s ohledem na technické možnosti, místní, dopravní a povětrnostní podmínky.

Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o se omlouvá za způsobené komplikace a děkuje za trpělivost.

Více informací obdržíte v případě potřeby na zákaznické lince viz. níže 
pro lokalitu Rokycansko:

zákaznická linka společnosti
601 279 279

V případě poruch bývá v uvedených lokalitách zajištěno náhradní zásobování pitnou vodou cisternami. Při najíždění do provozu a při manipulacích na síti může pak dojít k dočasnému zakalení a tím zabarvení vody. Toto je vždy řešeno následným odkalováním sítě. Přesto může dojít k tomu, že takováto voda doteče až k zákazníkovi. Žádáme proto o shovívavost a vzetí tohoto možného problému na vědomí. Toto bude řešeno našimi pracovníky odkalením sítě. Za způsobené obtíže se předem omlouváme

Vážený zákazníku,


Podrobnější informace a registraci obdržíte na zákaznickém mobilu: 601 279 279. Využijte nabídky společnosti VOSROK a aktivujte si nyní službu SMS info. Získáte tak informace o haváriích velkého rozsahu a plánovaných odstávkách vody, které se týkají Vámizvolené oblasti, a to zcela BEZPLATNĚ přímo do Vašeho mobilu.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody