Úvod O společnosti Historie

Historie

Rozhodujícím mezníkem v poválečné historii vodního hospodářství na Sokolovsku byl rok 1960 s novým územním uspořádáním krajů a okresů. Do té doby působila na území současného okresu Sokolov dvě provozní střediska bývalé Krajského správy Zásobování vodou a kanalizace Karlovy Vary v Sokolově a v Kraslicích.

Od 1.1.1991 se okresní závod přeměnil na samostatný státní podnik Vodovody a kanalizace Sokolov (VaK).

Privatizace vodohospodářského majetku na území sokolovského okresu byla provedena v roce 1992 založením Vodohospodářské společnosti Sokolov s.r.o., která v souladu s privatizačním projektem, odkoupila provozní majetek, převzala odborný personál státního podniku Vodovody a kanalizace Sokolov a stala se provozovatelem a partnerem pro vlastníky vodohospodářského majetku.

Místní majetky byly privatizací předány přímo vlastníkům – městům a obcím, úpravna vody a skupinový vodovod Horka byl převeden do vlastnictví Vodohospodářského svazku měst a obcí Sokolovska, který pro tento účel vznikl. Zároveň s předáváním majetku uzavírala provozní společnost nájemní smlouvy tak, aby nebyla porušena kontinuita jeho odborného provozování.
Mimo sokolovský region vyhrál VOSS s.r.o. soutěž na provozování vodohospodářského zařízení na Rokycansku a 1.10.1994 zde zahájila činnost samostatná provozní divize, která pracuje pro Vodohospodářské sdružení Rokycanska a pro místní obce.

Vzhledem k tomu, že stav české ekonomiky a bankovnictví se postupně zhoršoval a bylo stále obtížnější zajišťovat finanční zdroje, došlo v průběhu roku 1997 k intenzivnímu jednání o vstupu strategického partnera do společnosti, s cílem posílit investiční činnost a další rozvoj firmy.

Toto jednání bylo úspěšně završeno 12. března 1998, kdy byly podepsány smlouvy o převodu obchodních podílů na společnost, založenou v Praze podle českého práva, CTSE a.s., která byla založena v roce 1993 a jejímiž vlastníky byly rovným dílem francouzské firmy VIVENDI (dříve Compagnie Generale des Eaux) a SAUR International (dceřinná společnost společnosti SAUR Group). Oba tyto koncerny mají své aktivity v mnoha odvětvích.

Převedením obchodních podílů zakládajících společníků na společnost CTSE a.s., se Vodohospodářská společnost Sokolov s.r.o. stala, prostřednictvím akcionářů tohoto nového majitele, členem velké rodiny vodárenských společností, působících ve všech koutech pěti světadílů.

Dalším mezníkem ve vývoji vlastnických vztahů je prosinec roku 2001, kdy mezi majiteli – společností VIVENDI WATER a společností SAUR International – došlo k dohodě o odkoupení obchodního podílu a 100 % vlastníkem společnosti CTSE se stává společnost VIVENDI WATER. V roce 2003 Vivendi Water se přejmenovává na Veolia Water.
Dne 30.7.2003  došlo mezi společnostmi CTSE, a.s., jediným společníkem VOSS, s.r.o., a Severočeskými vodovody a kanalizacemi, a.s. k dohodě o převodu obchodního podílu a 100 % vlastníkem se staly Severočeské vodovody a kanalizace, a.s. Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o. se tak stala součástí druhé největší vodárenské společnosti v České republice.  

K 31.12.2020 došlo k odprodeji části Sokolovsko a firma se přejmenovala na Vodohospodářskou
společnost Rokycany, s.r.o.. Od 1.1.2021 firma vykonává provozní činnost jen pro Vodohospodářské
sdružení Rokycanska a pro obce v tomto sdružení.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody