Úvod Vše o vodě Kvalita vody

Kvalita vody

Informace o kvalitě vody  

 

Kontrolu kvality pitných vod, odpadních vod a kalů zajišťuje pro Vodohospodářskou společnost Rokycany, s.r.o. akreditovaná laboratoř Severočeská servisní, a.s. – laboratoř Sokolov, ve které je prováděna kontrola výsledků. 

Některé speciální analýzy pro Vodohospodářskou společnost Rokycany, s.r.o. zajišťují také akreditované laboratoře společností Pražské vodovody a kanalizace a.s., Povodí Vltavy, státní podnik, ALS Czech Republic, s.r.o., Středočeské vodárny, a.s. a Zdravotní ústav se sídlem v Karlových Varech, centrum laboratoří Sokolov.

Laboratoře provádí také akreditované odběry vzorků v rozsahu prováděných zkoušek. Aktuálně platná osvědčení o akreditaci laboratoří Severočeské servisní, a.s. jsou k dispozici přímo v jednotlivých laboratořích.

 

Kvalita pitné vody je sledována již v průběhu výroby a to na úpravnách vody dle vyhlášky č. 428/2001 Sb., dále na vodojemech a v distribuční síti a konečně přímo u zákazníka, kde je hodnocena podle vyhlášky č. 252/2004 Sb. v platném znění.

Kvalita vypouštěných odpadních vod je analyzována podle parametrů, které jsou stanoveny jednotlivými vodohospodářskými rozhodnutími pro dané místo vypouštění odpadní vody z čistírny odpadních vod nebo z kanalizační výusti. Dále se provádějí rozbory, které slouží ke stanovení výše poplatků za vypouštění odpadních vod do vod povrchových dle vyhlášky č. 293/2002 Sb., která provádí zákon o vodách č. 254/2001 Sb., a provozní sledování odpadní vody a kalů dle vyhlášky č. 428/2001 Sb. provádějící zákon o vodovodech a kanalizacích č. 274/2001. Tato vyhláška předepisuje minimální rozsah a četnost sledování odpadní vody a kalů z ČOV.

 

Kvalita pitné vody na vybraných úpravnách za minulé období :

Kvalita vody 1-12 2022.pdf

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody