Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty

Měření spotřeby a odečty

Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem v souladu se zákonem č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění. Způsob určení množství odebírané vody, není-li osazen vodoměr, stanoví prováděcí vyhláška č. 428/2001 Sb., k zákonu č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění, a  to zejména v příloze č. 12 citované prováděcí vyhlášky - Směrná čísla roční spotřeby vody.

 

Odečty vodoměrů

Odečty vodoměrů se provádějí v cyklech, stanovených provozovatelem.

Počet dnů - délka intervalu je přibližná, pohybuje se zhruba v toleranci 2 týdnů. Z důvodů technických i ekonomických nelze dny pro provádění odečtů vodoměrů pevně stanovit. Pravidelnost je zde věci přiměřená a není v rozporu se zákonem.
Zaměstnanci VOSROK, kteří odečítají vodoměry, mají povinnost se na vyzvání prokázat služebním průkazem. Podle zákona  č. 274/2001 Sb.o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu, v platném znění,  je zákazník povinen umožnit provozovateli přístup k vodoměru. Pokud vás odečítač vodoměrů nezastihne, reagujte, prosím, na jeho písemný vzkaz, který na místě zanechal. Za spolupráci vám děkujeme.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody