Úvod Zákazníci Měření spotřeby a odečty Povinnosti VOSROK a zákazníka k vodoměrům

Povinnosti VOSROK a zákazníka k vodoměrům

Povinnosti VOSROK

  • zajistit montáž, kontrolu  při odečtu, výměnu  a ověřování vodoměrů
  • zajistit odečítání vodoměrů pro zjišťování  spotřeby vody
  • zajistit provedení zkoušky  vodoměru na vyžádání zákazníka

Povinnosti zákazníka

  • hlásit závady na vodoměru
  • zajistit na své náklady funkčnost domovní instalace a předepsaných armatur  ve vodoměrné sestavě  
  • v žádném případě nepropojit vnitřní vodovod připojený na vodovod pro veřejnou potřebu  s potrubím zásobovaným z jiného zdroje (např. studny)

Fakturační vodoměr je ve vlastnictví měst a obcí. Provozovatel provádí jeho osazení (montáž), údržbu a může jej kdykoliv, na svůj náklad, vyměnit. Vodoměr podléhá úřednímu ověření dle zákona č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění

Jaký zvolit postup, existuje-li důvodné podezření, že fakturační vodoměr měří špatně?

V tomto případě  je odběratel (vlastník či správce domu) oprávněn požádat dle zákona č. 274/2001 Sb. provozovatele (VOSROK) o přezkoušení vodoměru. Přezkoušení je provozovatel povinen zabezpečit u subjektu oprávněného provádět státní metrologickou kontrolu měřidel nejpozději do 30 dnů od obdržení žádosti.

Zjistí-li se při zkoušce vodoměru vyžádané odběratelem, že:
a)  vodoměr je vadný, nebo že jeho údaje se odchylují od skutečnosti více, než připouští platná technická norma, uhradí ten, jemuž byla odchylka ku prospěchu, druhé smluvní straně finanční rozdíl, a to od data posledního odečtu, neovlivněného poruchou vodoměru. Náklady na přezkoušení a výměnu vodoměru tu hradí dodavatel vody.
b)  údaje vodoměru se neodchylují od skutečné hodnoty více, než připouští platná technická norma, hradí náklady na přezkoušení odběratel.
Žádost o přezkoušení vodoměru nezbavuje odběratele vody povinnosti zaplatit ve stanovené lhůtě vyúčtovanou úplatu za vodu dodanou dle fakturačního vodoměru. Po skončení řízení dle bodu a) vyrovná dodavatel případný přeplatek jako vydání bezdůvodného obohacení odběrateli vody.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody