Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Dotační program dešťovka

Dotační program dešťovka

Podmínky využívání vod z jiných zdrojů ke splachování WC, praní nebo k zálivce

 

Pro vydání souhlasného stanoviska VOSROK s užíváním vod z jiných zdrojů jako přílohy k žádosti pro čerpání dotačního programu Státního fondu životního prostředí ČR je třeba splnit tyto podmínky:

  • Předložit projektovou dokumentaci k využívání vod z jiných zdrojů
  • Uzavřít dodatek ke smlouvě na odvádění odpadních vod vzniklých z jiných zdrojů vod v souladu s 19, odst. 5, Zák. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (ZVK).

Odpadní vody vzniklé z jiných zdrojů budou měřeny podružným fakturačním vodoměrem, umístěným na okruhu užitkových vod.

Na základě schválené projektové dokumentace, montáže podružného vodoměru a uzavřeného dodatku k odvádění odpadních vod z jiných zdrojů bude stavebníkovi vydáno souhlasné stanovisko VOSROK k užívání technického řešení. Toto stanovisko lze vydat pouze smluvním partnerům VOSROK, tedy odběratelům s uzavřenou smlouvou o odvádění odpadních vod. Stanovisko VOSROK slouží jako podklad  pro uzavření dotační smlouvy.

Vypouštění odpadních vod vzniklých z jiných zdrojů vod než je dodávaná pitná voda bez souhlasu provozovatele bude považováno za nepovolené vypouštění odpadních vod podle §9, odst. 6, písm. f), ZVK. Přímé nebo nezabezpečené provozní propojení okruhů užitkových nebo provozních vod s vnitřním vodovodem zásobovaným z vodovodu pro veřejnou potřebu je důvodem k přerušení dodávky pitné vody do připojené stavby do doby, než pomine důvod k přerušení podle §9, odst. 6, písm. b), ZVK.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody