Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Žádost o zřízení přípojky

Žádost o zřízení přípojky

Oddělení technicko-provozní činnosti zajišťuje konzultace, posouzení a stanoviska k projektové dokumentaci vodovodních a kanalizačních přípojek.

Sídlí na adrese: Zákaznické centrum VOSROK, Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany

Provozní doba zákaznického oddělení

Pondělí a středa:       7:00 - 15:00 hodin

Úterý a čtvrtek:          7:00 - 14:00 hodin

Pátek:                        7:00 - 13:00 hodin 

Telefonický kontakt:   601 279 279

Adresa pro písemný kontakt:
Vodohospodářká společnost Rokycany, s.r.o., Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích Zákon 274/2001 Sb., který platí od 1.1.2002 je vlastníkem vodovodní nebo kanalizační přípojky, popřípadě jejich částí zřízených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci pro veřejnou potřebu, neprokáže-li se opak.

Opravy a údržbu vodovodních a kanalizačních přípojek uložených v pozemcích, které tvoří veřejné prostranství, zajišťuje provozovatel ze svých provozních nákladů.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody