Úvod Zákazníci Přípojka a smlouva Uzavření odběratelské smlouvy

Uzavření odběratelské smlouvy

Vážení zákazníci,

v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 preventivně uzavírá až do odvolání ZÁKAZNICKÉ CENTRUM pro osobní kontakt se zákazníkyVšechny své služby společnost poskytuje i nadále, ale pouze v bezkontaktním režimu.

Podklady potřebné pro uzavření nebo změnu smlouvy je možné zaslat elektronicky na e-mailovou adresu 4gsyQOQn-lEy1W7r nebo korespondečně na adresu Vodohospodářská společnost Rokycany, s.r.o., Sedláčkova 651, 337 01 Rokycany

 

Smlouva na dodávku vody z veřejného vodovodu a na odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací je základním dokumentem upravujícím vztah mezi zákazníkem a naší společností.

Na základě platné legislativy se výše uvedená smlouva uzavírá s majitelem připojené nemovitosti, nebo s jedním z majitelů připojené nemovitosti, který je k tomuto úkonu zmocněn, pokud se jedná o společný majetkoprávní vztah k nemovitosti.

Pro jednu nemovitost se zřizuje jedna vodovodní přípojka a jedna kanalizační přípojka, a sjednává se jeden smluvní vztah.

K uzavření smlouvy je potřeba příslušnému pracovníkovi naší společnosti, který s Vámi bude věc vyřizovat, předložit doklad totožnosti, doklad o vlastnictví nemovitosti připojené na vodovod nebo kanalizaci, případně plnou moc k uzavření smlouvy od spoluvlastníků nemovitosti. Jako doklad o vlastnictví nemovitosti slouží originál „Výpisu z katastru nemovitostí“ nebo potvrzený „Návrh na vklad do katastru nemovitostí“ včetně kupní smlouvy na nemovitost.

 

Smlouva o dodávce vody a odvádění odpadních vod obsahuje:

  • určení místa stavby nebo pozemku připojených přípojkou na vodovod a kanalizaci
  • adresa pro doručování
  • evidenční číslo odběru
  • způsob zjišťování množství odebírané vody a odváděné odpadní vody
  • výpočet množství odváděné srážkové vody
  • četnost odečtů a konečného vyúčtování
  • výše a četnost placení záloh, pokud jsou sjednány
  • dobu plnění

 

Veškeré formuláře potřebné pro uzavření smlouvy naleznete zde

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody