Úvod Zákazníci Abeceda zákazníka Žádost o zřízení přípojky

Žádost o zřízení přípojky

Vodovodní a kanalizační přípojka je stavba dle stavebního zákona a podléhá územnímu a stavebnímu povolení (tyto mohou být sloučené) a kolaudačnímu rozhodnutí. Tato řízení projednává a rozhodnutí vydává místně příslušný stavební úřad.

Ze všeho nejdříve si zajistěte snímek z pozemkové mapy z místa, kde chcete připojit nemovitost na vodovod nebo kanalizaci. Na technickém útvaru příslušného provozního střediska VOSROK Vám pracovník sdělí, zda se v blízkosti objektu nachází hlavní vodovodní řad či kanalizační stoka. Pokud ano, technik VOSROK je orientačně zakreslí do Vaší kopie katastrální mapy popř. vytiskne situaci ze systému GIS. Toto slouží jako podklad pro zpracování projektové dokumentace. Pro následnou realizaci budete potřebovat projektovou dokumentaci (dále jen PD). Tu  může zpracovat pouze autorizovaný projektant.

Aktuálně

Akce Kohoutková

Chcete mít možnost požádat o pitnou vodu z kohoutku ve své restauraci? Informujte majitele o akci Kohoutková.

Více informací na www.kohoutkova.cz

Faktura e-mailem

 

Dáváte přednost elektronické komunikaci před písemnou korespondencí?

My Vám nyní nabízíme zasílání faktur za odebrané služby emailem na Vámi zadanou emailovou adresu.

další informace 

 

Mapa výluk a havárií

aktuální informace a haváriích a výlukách na mapách

Mapa havárií

Kvalita pitné vody